1. Algemeen
a. Deze Algemene Voorwaarden betreffen de veiling van kunstwerken ten bate van Stichting Kunstweek.
b. De Algemene Voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing voor een ieder die een bod uitbrengt op een of meer van de kunstwerken die deel uitmaken van de veiling.
c. De volledige opbrengst van de veiling komt ten goede aan het werk van Stichting Kunstweek. Stichting Kunstweek is door de overheid gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
d. De kunstwerken die deel uitmaken van de veiling zijn belangeloos ingebracht door de makers van de kunstwerken.
e. Bij de kunstwerken worden de biedingen aangegeven die op dat moment de hoogst uitgebrachte biedingen zijn.
f. Iedereen kan schriftelijk een bod uitbrengen op de van de veiling deel uitmakende werken, mits het bod tenminste 10 euro hoger is dan het op dat moment hoogst uitgebrachte bod.

2. Start en einde van de veiling
a. De veiling start op of omstreeks 1 augustus op de website www.arteindhoven.nl.
b. De veiling wordt voorgezet tijdens Art Eindhoven op 12 en 13 september 2020.
c. De veiling wordt op de tweede dag van Art Eindhoven (13 september 2020) om 17.00 uur afgesloten.

3. Biedingen
a. Biedingen zijn all in. Dat wil zeggen dat er geen opgeld, commissie of een ander opslag van toepassing is. Ook de BTW is inbegrepen. Het hoogst geboden bedrag is het bedrag waarvoor de bieder van het hoogst geboden bedrag het kunstwerk krijgt waarop het bod betrekking heeft.
b. Elk bod via de website uitgebracht, wordt bevestigd met een email die gestuurd wordt naar het email adres dat de bieder heeft opgegeven bij het uitbrengen van zijn of haar bod.
c. Een bod is bindend en kan niet worden ingetrokken.
d. Als vrijwel tegelijk twee gelijke biedingen worden gedaan op hetzelfde werk, geldt het eerste bod. Degene van wie het bod niet geldt, krijgt daarvan bericht en de mogelijkheid zijn of haar bod te verhogen.

4. Overige bepalingen
a. Iedereen die een hoogste bod heeft uitgebracht en aan het einde van de veiling niet aanwezig is, krijgt schriftelijk bericht over het feit dat hij of zij een kunstwerk verworven heeft.
b. Kunstwerken zijn aan het einde van de veiling direct mee te nemen door degenen die de hoogste biedingen uitbrachten tegen betaling van de uitgebrachte biedingen.
c. Ingeval een kunstwerk moet worden bezorgd, zijn bezorgkosten verschuldigd.
d. Omschrijvingen worden naar beste weten gedaan en kunnen geen aanleiding geven tot verhaal of onttrekking aan de plichten van de hoogte bieders om de kunstwerken tot zich te nemen en te betalen.
e. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel kan het geveilde tegen gelijktijdige restitutie van de koopprijs terug worden genomen, als de hoogste bieder binnen een periode van tien dagen na het einde van de veilig bewijst dat de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien de juiste omschrijving aan de hoogste bieder bekend was geweest, hij of zij van zijn of haar bod zou hebben afgezien.
f. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 augustus 2020 en vervangen voorgaande Algemene Voorwaarden met betrekking tot de betreffende veiling.
g. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet volledig. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het oordeel van Stichting Kunstweek bindend.