Ook een gewaardeerd lid van de ballotage commissie. Drs. Paulo Martina is sinds 2023 directeur van Musea Zutphen. Paulo Martina werd in 1964 geboren op Curaçao. Op zijn twaalfde kwam hij naar Nederland. In 1994 behaalde hij zijn master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, met de specialisatie Nieuwste Tijd. Negen jaar lang was hij directeur-bestuurder van Museum Dr8888. Onder zijn leiding is het Museum in Drachten uitgegroeid van een Fries streekmuseum naar een nationaal museum voor moderne kunst, met een internationaal bereik. Als directeur van Museum Dr8888 was hij onder meer lid van de stuurgroep ‘100 Jaar De Stijl – From Mondriaan to Dutch Design’, participeerde hij in de viering van ‘DADA 100’ en was hij producent van verschillende evenementen die onderdeel vormden van het hoofdprogramma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Vanaf 2019 was hij directeur van Museum van Bommel van Dam in Venlo. Hij heeft de transitie succesvol geleid naar de nieuwe huisvesting van dit museum in het voormalige monumentale hoofdpostkantoor. Niet alleen was hij verantwoordelijk voor het binnenhalen van de benodigde fondsen en het begeleiden van de bouw, maar ook voor het meerjarenbeleidsplan en het opzetten van de nieuwe organisatie.